Referenties Procurement Services

 

“We were introduced to Procurement Services in 2014. To gain first-hand experience of how the collaboration would be shaped, we started with a single project. Thereafter this expanded one step at a time. Presently whilst our own organisation no longer supports NPR procurement, Procurement Services cover this area fully. Putting the requirements of the internal organisation first, Carglass maintains control. Due to the fact that the projects are run in a transparent and professional manner each and every time, our supplier relationships have only improved. The long standing business relationships that have been built over many years, are often found to be maintained. Procurement Services acts as an extension of our own organisation – an external colleague. Recently we have added Contract Management to the portfolio of Procurement Services and are expanding further by adding Supplier Management also. We value the fact that supplier commitments are being met and that the forecast savings turn into reality. This allows us to fully focus on our core business.“

 

WILLEM MES, DIRECTEUR OPERATIONS   

www.carglass.nl

 

“We have recently appointed Procurement Services to lead a tender for the property management of a large Dutch retail real estate portfolio. The objective was to maximise the quality of the (external) property management organisation at the right price. The high calibre team of Procurement Services have lead the tender process with the greatest professionalism and efficiency. They have delivered results within a tight schedule and have provided us with a solid and objective evaluation tool through Negometrix. Building on that result and the positive collaboration, we have currently appointed them again for a comparable tender process“

 

HILKE NIJMEIJER, HEAD OF ASSET MANAGEMENT, CBRE GLOBAL INVESTORS

 www.cbreglobalinvestors.com

“Procurement Services werkt al enige tijd voor Compass. Na een uitgebreide spendanalyse en trainingen voor inkoop en category management werden ook directe inkoopprojecten benoemd om zo samen met het Compass-team invulling te geven aan de nieuwe doelstellingen van Compass.

 

Een van die doelstellingen was dat we ons percentage duurzame vis wilden verhogen. Door de weinig transparante keten met diverse tussenschakels is dit best een uitdaging. Procurement Services heeft gezorgd voor meer inzicht en helderheid. Door leveranciersconsolidatie, eliminatie van onnodige schakels in de supply chain en assortiment-rationalisatie, is het gelukt om een besparing van 7% op de inkoopkosten te realiseren.

 

Bovendien werkt Procurement Services met Negometrix-software die het inkoopproces digitaal stroomlijnt, waardoor Excel- en Word-bestanden overbodig zijn. We krijgen hiermee veel consistentere, beter vergelijkbare biedingen en ook het hele proces verloopt veel soepeler.

 

Uiteindelijk zijn we van 22% duurzame vis naar 85% duurzame vis in Nederland gegaan. Dat hadden wij zonder de hulp van Procurement Services nooit kunnen realiseren.“

 

Meer weten over deze samenwerking en aanpak? Lees dan dit artikel.

 

HEDWIG DAVELAAR, SENIOR BUYER BIJ COMPASS GROUP

www.compass-group.nl

“De samenwerking met Procurement Services startte met het in kaart brengen van de totale supply chain. In nauw teamverband met de interne data-analist en supply chain director brachten we de stromen in beeld.

Door dit inzichtelijk gemaakt te hebben leidde dit tot een veel overzichtelijker, gecentraliseerd transportbeleid dat bovendien substantiële directe besparing opleverde.

 

Ook heeft Procurement Services middels business partner Cargowatch Hyva tools gegevens om de actuele gegevens en de besparingen continu te monitoren zodat er permanent zicht is op de supply chain en bijgestuurd kan worden wanneer dat nodig is. Zowel op prijs als op prestatie.”

 

Meer weten over deze samenwerking en de aanpak? Lees dan dit artikel.

 

MARK HOFMAN, CHIEF PROCUREMENT OFFICER BIJ HYVA

www.hyva.com

 

“For Koninklijke Ahrend N.V the decision to work with Procurement Services for NPR Procurement has been well-founded. It has chosen to direct the entire procurement process from Sourcing through to Contract Management to Procurement Services. Firstly driven by the need to reduce its own cost base, and additionally by the necessity to raise the quality level. The latter is safe guarded by Procurement Services’ approach. Not only are they responsible for the supplier negotiations, they also cover the full implementation within the Ahrend organisation.“

 

ROLF VERSPUIJ, CFOO

www.ahrend.com

“As NPR procurement is simply not core to Lely’s business, we have decided to outsource this area in its entirety to Procurement Services. We knew that substantial savings in this area were achievable. Our expectations have been well and truly exceeded. In addition to the direct savings, the Transport and Logistics project also returned significant process savings. What appeals to me is the professional approach; a business case outlines the detail before implementation is started. Procurement Services always involves the internal stakeholders and seeks their endorsement for the final business case. The Procurement Services colleagues are highly educated, experienced professionals who are a joy to work with. I whole heartedly endorse Procurement Services for all NPR categories. Why have an in-house team? “

 

PETER SMIT – DIRECTEUR INKOOP LELY HOLDING S.À R.L.

www.lely.com

 

“The Non Product Related procurement team at Marel Nederland has teamed up with Procurement Services for a variety of categories. With up to date market knowledge in many categories, Procurement Services adds value through solid project management, contract management, and tangible positive results. The collaboration is professional and easy-going whereby Marel is fully supported and alleviated of the procurement burden. Marel’s objectives are taken into account by the Procurement Services team and are translated into efficient and result driven projects. Procurement Services is viewed by our internal stakeholders as a competent partner who adds value to our business.“

 

NORBERT VAN REUTH, PURCHASING MANAGER

www.marel.com

 

“Fuelled with ambition, and together with Procurement Services we embarked on a cost control programme. With the benefit of hindsight it is safe to say that Procurement Services has exceeded our ambitions and expectations. The insight into our cost structures and opportunities to rationalise have been improved. In addition, they offered support to our many negotiation processes in a constructive, and professional manner with a personal touch. Due compliments to the team of Procurement Services! “

 

PAUL STEMAN, CHAIRMAN EXECUTIVE BOARD MAZARS NETHERLANDS

www.mazars.nl

“Procurement Services maakt jaarlijks een spendanalyse voor Moba en daarbij kwam het advies om de kosten van octrooiportefeuille onder de loep te nemen. Met octrooien zijn wij extra voorzichtig, je wil niet dat ze per ongeluk verlopen. Daarom is de wereld van octrooimanagement erg behoudend. Ik had er zelf weinig ervaring mee en zou dit traject nooit zelf zijn begonnen, zonder de hulp van Procurement Services.

 

Procurement Services heeft de complexiteit ontrafeld en zo kwam er meer grip en inzicht. Uiteindelijk leidde de samenwerking met Procurement Services tot een besparing van ongeveer 80%!

 

We hebben nu ook toegang tot een portal waarin je de status van het complete portfolio heel gedetailleerd kunt managen. Met één druk op de knop zie ik de kosten voor de komende 5 jaar.”

 

Meer weten over deze samenwerking en aanpak? Lees dan dit artikel.

 

VINCENT GRIJZE, SCIENTIST EN IP (INTELLECTUAL PROPERTY) COÖRDINATOR BIJ MOBA

www.moba.net

“De brede vakkennis van inkoop ontbrak nog bij het Oogziekenhuis in Rotterdam. Zo kwam Procurement Services eind 2016 in beeld. Zij zijn begonnen met het inkopen van linnen, daarna schoonmaak en overige facilitaire zaken. Vanaf 2018 kwam daar ondersteuning van de primaire inkoop bij en vanaf begin 2019 ook de inkoopcoördinatie van de ICT-projecten. Eén dag per week werkt er een projectmanager van Procurement Services in Het Oogziekenhuis.

 

 Door de samenwerking met Procurement Services is de relatie met toeleveranciers zakelijker geworden. Dat we nu veel professioneler omgaan met onze leveranciers is echt een verdienste van hen.

 

De innovatie blijft op deze manier bij de oogarts en de tactisch/strategische inkoop loopt nu via de afdeling. En dat werkt heel goed. Zo zijn we in staat om op hoog tempo innovaties naar binnen te halen en tegelijkertijd te opereren binnen de budgettaire kaders.”

 

Meer weten over deze samenwerking en aanpak? Lees dan dit artikel.

 

ELS STEIJGER, MANAGER MARKETING, COMMUNICATIE, CONTRACTMANAGEMENT EN ZORGBEKOSTIGING EN MARCELLA NEDERLOF, ADVISEUR CONTRACTMANAGEMENT EN INKOOP BIJ OOGZIEKENHUIS ROTTERDAM. 

www.oogziekenhuis.nl

 

Verspreider folderpakketten Spotta pakt inkoopbeleid na fusie voortvarend aan

 

“Bij een fusie komen er direct allerlei uitdagingen op je af. Je hebt natuurlijk cultuurverschillen en verschillende systemen die je moet integreren. Beide aspecten maken het niet eenvoudig om de juiste data en inzichten uit de organisatie te halen. Daarnaast heb je ook een woud aan contracten bij twee partijen. Die inventariseren en onderling vergelijken, was heel veel werk.”

 

Door de samenwerking met Procurement Services hebben we onder andere ruim 2% op uitzendkrachten kunnen besparen en 7% op de folieverpakking. Tegen betere en duurzamere voorwaarden.”

Wat betreft Procurement Services, het zijn gewoon ook heel fijne gasten!”

 

Meer weten over deze samenwerking en de aanpak? Lees dan dit artikel.

 

XANDER VERHAAL, FINANCE MANAGER BIJ SPOTTA 

www.spotta.nl