Hoe creëer je transparantie en inzicht in transport(kosten) bij een complexe mondiale organisatie?

De uitweg naar de beste route

Hyva is een indrukwekkend concern dat hydraulische systemen produceert voor diverse toepassingen in de commerciële voertuigindustrie en de milieudienstensector (o.a. hydraulische cilinders, haak- en portaalarmsystemen, kranen en afvalverwerkingsapparatuur). Het bedrijf is gevestigd in verschillende werelddelen en heeft meerdere fabrieken en landenorganisaties. Het hoofdkantoor, Hyva Holding, is gevestigd in Alphen aan den Rijn.

 

Knooppunt van transporteurs
In het verleden zocht Hyva vooral optimalisatie in vervoersstromen op lokaal niveau. De initiatie van een globaliseringstraject moest ervoor gaan zorgen dat er meer inzicht zou ontstaan en daarmee meer inkoopefficiency. Daarom formuleerde Mark Hofman, Chief Procurement Officer, in 2018 de doelstelling om meer transparantie, inzicht, betere tariefafspraken en controle op het gebied van transport te verkrijgen. Hij zocht vervolgens hulp bij de weg ernaartoe. Na een eerdere samenwerking met Procurement Services was het lijntje snel gelegd…

 

Mark Hofman:
“We wisten waar we naartoe wilden, en met de ondersteuning van de professionals van Procurement-services hebben we snel doelen bereikt.”

 

Eerst werken aan inzicht
Zo startte de samenwerking met het in kaart brengen van de totale supply chain. In nauw teamverband met de interne data-analist en supply chain director brachten we de stromen in beeld. Zo ontwaarden we alle routes en bijbehorende spend. Wie grip wil krijgen op deze complexe materie moet de transportwereld goed doorgronden en op lokale situaties inzoomen*.

 

En dan de krachttoer
Hoewel we nu de eerste hobbels hadden genomen, stond er nog een flinke krachttoer op ons te wachten: verschillende belangen managen, bestaande soms jarenlange relaties ter discussie stellen, tenders uitschrijven en nieuwe afspraken maken. Een uitdaging waar soms, bij wijze van spreken, wat hydraulische power bij nodig was. Uiteindelijk leidde dit proces tot een veel overzichtelijker, gecentraliseerd transportbeleid dat bovendien substantiële directe besparing opleverde.

 

Tot slot: controle hebben en houden
Een dossier dat Hyva dus niet voor niets initieerde. Hoewel er een goed beeld was van de eindbestemming, was de route ernaartoe aanvankelijk nog onzeker. Met een grondige gezamenlijke inspanning, waren we in staat om mooie resultaten te boeken. Inmiddels helpen we Hyva samen met onze business partner Cargowatch om de actuele gegevens en de besparingen continu te monitoren zodat er permanent zicht is op de supply chain en bijgestuurd kan worden wanneer dat nodig is. Zowel op prijs als op prestatie.

 

* Stel altijd de vraag: waarom?
Wekelijks vertrok een transport van Ierland naar Italië. Altijd met 2 chauffeurs om een tussenstop te vermijden. Door kritisch te kijken naar de noodzaak hiervan, werd dit heroverwogen. Resultaat: terug naar 1 chauffeur en een besparing van duizenden euro’s op jaarbasis.

Blijf op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen in de NPR inkoop markt.