“Een van de uitdagingen om als onderdeel van een groter bedrijf verzelfstandigd te worden is dat een aantal centraal georganiseerde functies achterblijven en opnieuw moet worden opgebouwd. Dit was de situatie bij Ampleon Nederland BV na afsplitsing tot kleiner zelfstandig bedrijf. Een van deze functies is de NPR inkoop voor de Nederlandse vestiging. Daarnaast moest er onder tijdsdruk heronderhandeld  worden over nieuwe contracten met leveranciers. Met Procurement Services zijn we dit traject ingegaan, waarbij zij op deelgebieden specifieke inkoop kennis en ervaring inbrachten. De nauwe samenwerking met de diverse afdelingen binnen Ampleon en de algehele professionele aanpak hebben we als zeer prettig ervaren. Na een jaar zelfstandigheid kunnen we concluderen dat in een opstartfase Procurement Services veel waarde heeft toegevoegd.”

 

TACO ZWEMSTRA, COO, AMPLEON NETHERLANDS BV

 www.ampleon.com

 

“We hebben Procurement Services leren kennen in 2014. Om te ervaren hoe een samenwerking zou kunnen verlopen hebben we samen een inkooptraject opgestart. Daarna hebben we de samenwerking stap voor stap verder uitgebouwd. Omdat er in onze eigen organisatie geen NPR inkoper meer is, ondersteunt Procurement Services ons in de volle breedte. De wensen van onze organisatie zijn altijd het uitgangspunt en Carglass blijft daarmee in de lead. Omdat het altijd duidelijke en professionele inkooptrajecten zijn, is de relatie met onze leveranciers alleen maar beter geworden. Vaak blijven dit overigens dezelfde leveranciers als waar we al jaren zaken mee doen. Procurement Services voelt als een verlengstuk van onze organisatie: een extra collega. Inmiddels hebben we ook het Contractbeheer bij Procurement Services belegd en zullen we gaan starten met Leveranciersmanagement. We vinden het belangrijk dat de afspraken die zijn gemaakt met de leveranciers ook worden nagekomen en de vooraf berekende besparing daadwerkelijk gerealiseerd wordt.  Zo kan de focus van de eigen organisatie op de core business blijven! 

 

WILLEM MES, DIRECTEUR OPERATIONS   

www.carglass.nl

 

 “Alhoewel ik het idee had dat de door mij bedongen prijzen en contractafspraken met leveranciers die ik bij mijn aantreden als Facility Manager redelijk tot goed waren, bleek Procurement Services – dankzij haar ingenieuze concept – mij slimmer af te zijn. Aangezien dit concept van Procurement Services alle betrokken partijen een ‘win-win’ situatie biedt, heb ik vrede met het feit dat Procurement Services een betere onderhandelingspositie heeft dan Springer dat als enkele inkoper heeft. Ik heb het gevoel dat wij na de huidige ‘Fase 2’ nog vele fases zullen willen doorlopen met de enthousiaste en bekwame medewerkers van Procurement Services.

 

DE FACILITY MANAGER VAN SPRINGER

www.springer.com

 

Bij het binnen Webhelp ingezette kostenbesparingsproject heeft Procurement Services een grote bijdrage aan de behaalde successen geleverd. Zij combineert specialistische kennis en ervaring bij haar diverse adviseurs met een sterk resultaatgedreven, planmatige maar toch pragmatische attitude. Alle bij de cases van Webhelp betrokken adviseurs zijn daarbij stuk voor stuk open, constructief en plezierig in de samenwerking. Een partij dus die zeer goed bij Webhelp past en waarvan wij nog verder profijt zullen trekken.

 

ERWIN MEKKING, DIRECTEUR ICT, BI & FACILITIES

www.webhelp.com

 

Wij hebben recent Procurement Services ingeschakeld om een tender te organiseren voor het property management van een grote Nederlandse retail vastgoedportefeuille. Het doel van de tender was met name het maximaliseren van de kwaliteit van de (externe) property management organisatie, in combinatie met een goede prijs-kwaliteit verhouding. De kwalitatief goede mensen binnen het team van Procurement Services hebben het tenderproces uitermate professioneel en efficiënt begeleid. Zij hebben resultaat afgeleverd binnen een strakke tijdsplanning en ons geholpen met een goede en objectieve beoordelingsmethodiek in Negometrix. Op basis van dit resultaat en de prettige samenwerking hebben wij ze momenteel opnieuw ingeschakeld voor een vergelijkbare tenderprocedure.

 

HILKE NIJMEIJER, HEAD OF ASSET MANAGEMENT, CBRE GLOBAL INVESTORS

 www.cbreglobalinvestors.com

 

 “Koninklijke Ahrend N.V. heeft bewust gekozen voor de samenwerking met Procurement Services op het gebied van NPR inkoop. Hierin heeft zij het gehele inkooptraject van sourcing tot en met beheer uitbesteed aan Procurement Services. In eerste instantie gedreven door het feit dat we onze kostenniveaus wilden verlagen, maar bovenal ook met het oog op noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen. Deze laatste wordt geborgd door de aanpak van Procurement Services. Zij zijn immers niet alleen verantwoordelijk voor het onderhandelen met de leveranciers maar zorgen daadwerkelijk ook voor de volledige implementatie in de Ahrend organisatie.

 

ROLF VERSPUIJ, CFOO

www.ahrend.com

 

 “Het Non Product Related inkoopteam van Marel Nederland werkt voor diverse inkoopcategorieën samen met Procurement Services. Procurement Services levert up to date markt kennis voor veel product categorieën, goed projectmanagement, contractbeheer en tastbare positieve resultaten. De onderlinge samenwerking is professioneel en prettig, waardoor Marel op diverse gebieden volledig ondersteund en ontzorgd wordt. Daarbij is Procurement Services goed in staat zich te vertalen in de doelstellingen van Marel en dit om te zetten in goed lopende en resultaat gedreven projecten. Voorts wordt Procurement Services ook door onze interne stakeholders als een goede gesprekspartner ervaren die toegevoegde waarde met zich meebrengt.

 

NORBERT VAN REUTH, PURCHASING MANAGER

www.marel.com

 

Wij zijn met veel ambitie het kostenbeheersingsproject ingegaan met Procurement Services. Achteraf kan ik stellen dat Procurement Services onze ambities en verwachtingen heeft overtroffen. Wij hebben een beter inzicht gekregen in onze kostenstructuren en de mogelijkheden tot rationalisatie daarin. Tevens hebben zij ons op constructieve, professionele en persoonlijke wijze een prima ondersteuning geboden in de vele onderhandelingstrajecten die daaruit zijn voortgevloeid. Een groot compliment aan het team van Procurement Services is dan ook op z’n plaats!

 

PAUL STEMAN, CHAIRMAN EXECUTIVE BOARD MAZARS NETHERLANDS

www.mazars.nl

 

In ons sterk groeiende bedrijf ligt de focus niet bij de NPR en dat was dan ook een verwaarloosd inkoopsegment. Dit bleek temeer uit de gerealiseerde hoge besparingscijfers tijdens een inkooptraject samen met Procurement Services, die je zelf vanwege ontbrekende tijd, aandacht, kennis en omvang van inkoopspend niet kunt bereiken. Wat ons zeer aansprak is de gedegen gecontroleerde en gefaseerde aanpak. Na elke fase was er een go-no go moment. Er was en is een uitermate goede klik tussen de professionals uit beide organisaties zodat er heel snel  goede resultaten behaald konden worden. Na het uitvoeren van vele diverse business cases beschouwen we Procurement Services als sparring partner en als het flexibele deel van onze procurement afdeling.

 

W.M. HEIDEMAN MSC., DIRECTOR OF OPERATIONS

www.pasreform.com

 

Binnen de Apparaten Bouw zijn wij als Procurement voornamelijk gespecialiseerd op onze directe aankopen en wordt NPR Procurement gezien als niet sexy, tijdrovend en van minder toegevoegde waarde voor ons directe product. Daarnaast ben je als individuele speler op deze markt gewoon vaak te klein. Het bundelen met derden en het ontzorgen door Procurement Services van onze NPR spend heeft voor substantiële besparingen gezorgd. Daarnaast heeft onze Procurement organisatie zich nog meer kunnen richten op het inkopen van directe stromen en daarmee op het leveren van meer toegevoegde waarde voor ons product.

 

OSCAR VAN OVERDAM, COUNTRY COORDINATION MANAGER

 www.gea.com

 

Omdat NPR inkoop bepaald geen “core business” is voor Lely, hebben wij besloten om dit in zijn geheel te outsourcen en bij Procurement Services onder te brengen. Er was een sterk gevoel dat er veel te besparen viel maar de resultaten hebben deze verwachtingen ruim overtroffen. Naast de directe besparingen op de kosten zijn er op het gebied van Transport en Logistiek ook significante proceskosten bespaard. Wat mij vooral aanspreekt, is de professionele aanpak; er wordt altijd eerst een business case uitgewerkt voordat men tot de implementatie overgaat. Daarnaast zorgt Procurement Services ervoor dat de interne stakeholders altijd betrokken zijn en achter de uiteindelijke business case staan. De collega’s van Procurement Services zijn goed opgeleide, ervaren professionals waarmee het ontzettend prettig samenwerken is. Ik kan Procurement Services van harte aanbevelen voor alle NPR categorieën! Waarom zelf hiervoor een afdeling opzetten?

 

PETER SMIT – DIRECTEUR INKOOP LELY HOLDING S.À R.L.

www.lely.com