Referenties Procurement Services

 

“We hebben Procurement Services leren kennen in 2014. Om te ervaren hoe een samenwerking zou kunnen verlopen hebben we samen een inkooptraject opgestart. Daarna hebben we de samenwerking stap voor stap verder uitgebouwd. Omdat er in onze eigen organisatie geen NPR inkoper meer is, ondersteunt Procurement Services ons in de volle breedte. De wensen van onze organisatie zijn altijd het uitgangspunt en Carglass blijft daarmee in de lead. Omdat het altijd duidelijke en professionele inkooptrajecten zijn, is de relatie met onze leveranciers alleen maar beter geworden. Vaak blijven dit overigens dezelfde leveranciers als waar we al jaren zaken mee doen. Procurement Services voelt als een verlengstuk van onze organisatie: een extra collega. Inmiddels hebben we ook het Contractbeheer bij Procurement Services belegd en zullen we gaan starten met Leveranciersmanagement. We vinden het belangrijk dat de afspraken die zijn gemaakt met de leveranciers ook worden nagekomen en de vooraf berekende besparing daadwerkelijk gerealiseerd wordt.  Zo kan de focus van de eigen organisatie op de core business blijven! 

 

WILLEM MES, DIRECTEUR OPERATIONS   

www.carglass.nl

“Vastgoed, salarissen en auto’s zijn voor de meeste organisaties in de zakelijke dienstverlening de belangrijkste kostenposten. Ook voor ons. We wilden van traditionele lease naar een duurzamer mobiliteitsbeleid tegen lagere kosten. Het is een veel ingewikkeldere wereld dan dat je van tevoren bewust bent. Daarom was ik heel blij met de hulp van Procurement Services.

 

De jarenlange ervaring van Procurement Services op dit gebied heeft ons veel inzicht gegeven. Je hoeft niet altijd de hoofdprijs te betalen voor iets goeds. Hoge bijtelling voor een auto die stilstaat is zonde van het geld en een duurzamer wagenpark draagt bij aan de doelstellingen van de organisatie. Samen met Procurement Services hebben we het beslismodel heel zorgvuldig uitgedacht en elk cijfer was specifiek onderbouwd. Procurement Services heeft vervolgens de RFP uitgezet inclusief alle benodigde details. Dat is natuurlijk hun expertise.

 

We hebben met dit traject een enorme slag gemaakt naar een duurzamer mobiliteitsbeleid, daarnaast realiseren we ook een structurele besparing op de lange termijn. En dat in ongeveer 3 maanden! Ik ben heel erg blij hoe de samenwerking met Procurement Services is gelopen!”

 

Meer lezen over deze samenwerking? Lees dan dit artikel.

 

ELISE VAN DER KALLEN, SENIOR CORPORATE RECRUITER, CBRE ADVISORY

www.cbre.nl

“Procurement Services werkt al enige tijd voor Compass. Na een uitgebreide spendanalyse en trainingen voor inkoop en category management werden ook directe inkoopprojecten benoemd om zo samen met het Compass-team invulling te geven aan de nieuwe doelstellingen van Compass.

 

Een van die doelstellingen was dat we ons percentage duurzame vis wilden verhogen. Door de weinig transparante keten met diverse tussenschakels is dit best een uitdaging. Procurement Services heeft gezorgd voor meer inzicht en helderheid. Door leveranciersconsolidatie, eliminatie van onnodige schakels in de supply chain en assortiment-rationalisatie, is het gelukt om een besparing van 7% op de inkoopkosten te realiseren.

 

Bovendien werkt Procurement Services met Negometrix-software die het inkoopproces digitaal stroomlijnt, waardoor Excel- en Word-bestanden overbodig zijn. We krijgen hiermee veel consistentere, beter vergelijkbare biedingen en ook het hele proces verloopt veel soepeler.

 

Uiteindelijk zijn we van 22% duurzame vis naar 85% duurzame vis in Nederland gegaan. Dat hadden wij zonder de hulp van Procurement Services nooit kunnen realiseren.“

 

Meer weten over deze samenwerking en aanpak? Lees dan dit artikel.

 

HEDWIG DAVELAAR, SENIOR BUYER BIJ COMPASS GROUP

www.compass-group.nl

“De samenwerking met Procurement Services startte met het in kaart brengen van de totale supply chain. In nauw teamverband met de interne data-analist en supply chain director brachten we de stromen in beeld.

Door dit inzichtelijk gemaakt te hebben leidde dit tot een veel overzichtelijker, gecentraliseerd transportbeleid dat bovendien substantiële directe besparing opleverde.

 

Ook heeft Procurement Services middels business partner Cargowatch Hyva tools gegevens om de actuele gegevens en de besparingen continu te monitoren zodat er permanent zicht is op de supply chain en bijgestuurd kan worden wanneer dat nodig is. Zowel op prijs als op prestatie.”

 

Meer weten over deze samenwerking en de aanpak? Lees dan dit artikel.

 

MARK HOFMAN, CHIEF PROCUREMENT OFFICER BIJ HYVA

www.hyva.com

 

 “Koninklijke Ahrend N.V. heeft bewust gekozen voor de samenwerking met Procurement Services op het gebied van NPR inkoop. Hierin heeft zij het gehele inkooptraject van sourcing tot en met beheer uitbesteed aan Procurement Services. In eerste instantie gedreven door het feit dat we onze kostenniveaus wilden verlagen, maar bovenal ook met het oog op noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen. Deze laatste wordt geborgd door de aanpak van Procurement Services. Zij zijn immers niet alleen verantwoordelijk voor het onderhandelen met de leveranciers maar zorgen daadwerkelijk ook voor de volledige implementatie in de Ahrend organisatie.

 

ROLF VERSPUIJ, CFOO

www.ahrend.com

 

“We hebben intensief samengewerkt met de collega’s van Procurement Services en onze trusted partner BOLD, gespecialiseerd in digitale transformatie, waarbij de coördinatie van het inkoopproces, het opzetten van RFI- en RFP-documenten en het voorbereiden en begeleiden van de onderhandelingen naar tevredenheid bij hen is belegd. Een betrouwbare, lange termijn partner voor Lely”.

 

Meer weten over deze samenwerking of de aanpak? Lees dan dit artikel.

 

ROOS ARNOLD– PROGRAM MANAGER, LELY COMPASS

www.lely.com

“Procurement Services werkt al lange tijd samen met Marel en werd betrokken om het selectieproces van de MSP voor de inhuur van tijdelijke medewerkers te begeleiden.

 

We hadden al een stuurgroep in het leven geroepen met een representatieve afvaardiging van de organisatie. Doordat Procurement Services de stabiele factor werd in het proces kon de stuurgroep het ook echt loslaten. Zij betrokken iedereen er continu actief bij en zorgden ervoor dat alle stakeholders gehoord en gezien werden.

Procurement Services bracht samen met de stuurgroep iedereen op een lijn.”

 

Meer weten over deze samenwerking en de aanpak? Lees dan dit artikel.

 

ROB HOLTEN,  HR MANAGER & BOB DEKKERS, PROCUREMENT DIRECTOR NPR

www.marel.com

 

Wij zijn met veel ambitie het kostenbeheersingsproject ingegaan met Procurement Services. Achteraf kan ik stellen dat Procurement Services onze ambities en verwachtingen heeft overtroffen. Wij hebben een beter inzicht gekregen in onze kostenstructuren en de mogelijkheden tot rationalisatie daarin. Tevens hebben zij ons op constructieve, professionele en persoonlijke wijze een prima ondersteuning geboden in de vele onderhandelingstrajecten die daaruit zijn voortgevloeid. Een groot compliment aan het team van Procurement Services is dan ook op z’n plaats!

 

PAUL STEMAN, CHAIRMAN EXECUTIVE BOARD MAZARS NETHERLANDS

www.mazars.nl

“Procurement Services maakt jaarlijks een spendanalyse voor Moba en daarbij kwam het advies om de kosten van octrooiportefeuille onder de loep te nemen. Met octrooien zijn wij extra voorzichtig, je wil niet dat ze per ongeluk verlopen. Daarom is de wereld van octrooimanagement erg behoudend. Ik had er zelf weinig ervaring mee en zou dit traject nooit zelf zijn begonnen, zonder de hulp van Procurement Services.

 

Procurement Services heeft de complexiteit ontrafeld en zo kwam er meer grip en inzicht. Uiteindelijk leidde de samenwerking met Procurement Services tot een besparing van ongeveer 80%!

 

We hebben nu ook toegang tot een portal waarin je de status van het complete portfolio heel gedetailleerd kunt managen. Met één druk op de knop zie ik de kosten voor de komende 5 jaar.”

 

Meer weten over deze samenwerking en aanpak? Lees dan dit artikel.

 

VINCENT GRIJZE, SCIENTIST EN IP (INTELLECTUAL PROPERTY) COÖRDINATOR BIJ MOBA

www.moba.net

“De brede vakkennis van inkoop ontbrak nog bij het Oogziekenhuis in Rotterdam. Zo kwam Procurement Services eind 2016 in beeld. Zij zijn begonnen met het inkopen van linnen, daarna schoonmaak en overige facilitaire zaken. Vanaf 2018 kwam daar ondersteuning van de primaire inkoop bij en vanaf begin 2019 ook de inkoopcoördinatie van de ICT-projecten. Eén dag per week werkt er een projectmanager van Procurement Services in Het Oogziekenhuis.

 

 Door de samenwerking met Procurement Services is de relatie met toeleveranciers zakelijker geworden. Dat we nu veel professioneler omgaan met onze leveranciers is echt een verdienste van hen.

 

De innovatie blijft op deze manier bij de oogarts en de tactisch/strategische inkoop loopt nu via de afdeling. En dat werkt heel goed. Zo zijn we in staat om op hoog tempo innovaties naar binnen te halen en tegelijkertijd te opereren binnen de budgettaire kaders.”

 

Meer weten over deze samenwerking en aanpak? Lees dan dit artikel.

 

ELS STEIJGER, MANAGER MARKETING, COMMUNICATIE, CONTRACTMANAGEMENT EN ZORGBEKOSTIGING EN MARCELLA NEDERLOF, ADVISEUR CONTRACTMANAGEMENT EN INKOOP BIJ OOGZIEKENHUIS ROTTERDAM. 

www.oogziekenhuis.nl

 

Verspreider folderpakketten Spotta pakt inkoopbeleid na fusie voortvarend aan

 

“Bij een fusie komen er direct allerlei uitdagingen op je af. Je hebt natuurlijk cultuurverschillen en verschillende systemen die je moet integreren. Beide aspecten maken het niet eenvoudig om de juiste data en inzichten uit de organisatie te halen. Daarnaast heb je ook een woud aan contracten bij twee partijen. Die inventariseren en onderling vergelijken, was heel veel werk.”

 

Door de samenwerking met Procurement Services hebben we onder andere ruim 2% op uitzendkrachten kunnen besparen en 7% op de folieverpakking. Tegen betere en duurzamere voorwaarden.”

Wat betreft Procurement Services, het zijn gewoon ook heel fijne gasten!”

 

Meer weten over deze samenwerking en de aanpak? Lees dan dit artikel.

 

XANDER VERHAAL, FINANCE MANAGER BIJ SPOTTA 

www.spotta.nl