Koop in op kosten, niet op prijs

Een faire deal wat is dat eigenlijk?

 

De vooroordelen over het inkoopvak zijn legio. Onderste uit de kan. Het moet altijd goedkoper. Kan er niet nog wat vanaf? Dat is jammer, want het heeft weinig met professioneel inkopen te maken. Inkoopmanagers en -adviseurs die hun vak verstaan, weten dat alleen ‘de kortetermijnkorting’ weinig zoden aan de dijk zet. Sturen op faire deals is veel slimmer, duurzamer en levert uiteindelijk ook meer op. Oké, maar wanneer is een faire deal fair genoeg?

 

Verder kijken dan vandaag, juist nu!

Om te kunnen beoordelen wat een faire deal is, kijken we eerst even naar de 3 aspecten die hier direct op van invloed zijn:

 

1. Organsatiecultuur

2. Volwassenheidsfase

3. Continuïteit lange termijn

 

Als we praten over organisatiecultuur dan gaat het om de grondhouding. Gun ik de andere partij ook wat? Heb ik oog voor wederzijds belang? Dat heeft ook te maken met de (volwassenheids)fase waarin een organisatie verkeert. Welk serviceniveau is van belang? Is persoonlijke aandacht en bereikbaarheid relevant? Is deze leverancier cruciaal voor mijn bedrijfsvoering? Is er een match als het gaat om waarden en normen? Kortom, wat is de aard van de relatie en welke extra’s verwacht je van een leverancier?

 

En tot slot moet je jezelf de vraag stellen of je als organisatie in staat bent om vooruit te kijken. Want goede leveranciersrelaties betalen zich uit op de langere termijn, zeker in tijden van crisis als er net even wat meer wordt gevraagd.

 

Laat in je keuken kijken

Inkoopmanagement betekent daarom ook het creëren van een ecosysteem waar alle betrokken partijen wel bij varen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar valt of staat met transparantie. In hoeverre zijn beide partijen bereid om openheid van zaken te geven? Kunnen we samen, als opdrachtgever en leverancier, het proces verbeteren of de efficiency verhogen waardoor we onnodige kosten voorkomen en daarmee de prijs verlagen?

 

Een faire deal is dus beter dan alleen een scherpe deal, eerlijk gezegd

Kritisch zijn op de marge, transparant zijn over wat je te bieden hebt en wat je vraagt, gezamenlijk kijken waar de ruimte is, respect voor ieders perspectief. Dat is wat wij noemen inkopen op kosten en niet op prijs. Want je moet kritisch zijn op de marge, maar je moet die niet onnodig uithollen. Zo zijn leveranciersrelaties toekomstbestendig. In goede én slechte tijden.

Blijf op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen in de NPR inkoop markt.