Durf te breken en te bouwen; de rol van inkoop verandert

“Als je blijft doen wat je deed, zal je krijgen wat je had”. Wie kent dit aloude adagium niet? Wat dat betreft leven we in een spannende tijd. We gaan bij steeds meer diensten en producten over van eigendom naar leen of gebruik. Of het nu gaat om de ‘flexibele schil’, werken in de cloud of pay per click, de manier waarop we zakelijk en privé consumeren is drastisch aan het veranderen. Dat vraagt ook om een andere kijk op inkoop.

 

Inkopen leer je niet uit boeken

Wie denkt aan inkoop denkt vaak aan besparen of bijvoorbeeld aan slim onderhandelen. Dat zijn voor een deel vaardigheden die je hebt en voor een deel vaardigheden die je kunt leren. Maar professionele inkoop draait om veel meer. Dan gaat het ook over grondige marktkennis, het efficiënt inrichten van processen, structureren van inkoop categorieën en een faire balans in relaties met leveranciers. Dat zijn punten die je vooral leert door te doen.

 

De rol van inkoop verandert

Daarom is schaarste aan goede inkoopprofessionals dan ook een zorg bij veel organisaties. Zeker de jongere generaties wisselen sneller van baan en nemen hun opgebouwde marktkennis weer mee. Niet zo praktisch bij terugkerende tenders bijvoorbeeld. De vraag werpt zich dan ook op, hoe slim het is om uit een pool van mensen te blijven putten die eigenlijk niet helemaal voldoen aan de eisen? En hoe houd je grip op je inkoopmanagement?

 

 Procurement As A Service als deel van de oplossing

Benchen op basis van grondige marktkennis en terug kunnen vallen op best practices, is bij inkoopmangement essentieel. Want wie controleert of die deal wel echt de beste is, zonder een tekort aan marktkennis en ervaring? Wie behoudt een open vizier zonder enige vorm van bedrijfsblindheid? Het is de externe inkoopprofessional die dagelijks kijkt in verschillende keukens, die je alleen betaalt bij gebruik, ofwel “Procurement As A Service”. Een kritische blik van buiten, niet als vervanging, maar als aanvulling op je interne inkoopprofessionals.

 

Durven te breken en in staat zijn te bouwen 

Uiteindelijk is inkoopmanagement erbij gebaat als er zo onafhankelijk mogelijk gekeken wordt naar wat er in- en extern beter kan. Dat vraagt soms ook om het verlaten van bestaande paden. Het klinkt niet sympathiek, maar zeker bij inkoop moet je soms tegen heilige huisjes schoppen en ze zelfs durven af te breken om ze vervolgens slimmer te herbouwen. Dat is heel wat anders dan op de winkel passen. De afdeling inkoop moet voorkomen dat het een ‘inkooploket’ wordt waar je van alles en nog wat kunt droppen. Want juist daardoor verzandt de inkoper in het manusje van alles die heel veel doet, van alles een beetje weet, maar op weinig onderwerpen in staat is om het maximale rendement te behalen.

 

Inkoop laten meebewegen met marktontwikkelingen

Kortom, in tijden waarin het gebruik van producten en diensten verandert en marktkennis aan boord houden een uitdaging is, heb je een inkoopbeleid nodig dat meebeweegt. Dat is meestal niet te verenigen in één persoon en zelfs niet in één afdeling. Professionals van buiten de organisatie zijn in staat een bepaalde onpartijdigheid te behouden, stellen scherpere vragen, zijn minder afhankelijk van in- en externe relaties en durven sneller noodzakelijke veranderingen door te voeren. Als ze dan ook nog bredere en diepgaandere marktkennis met zich meebrengen, is het wellicht tijd om zaken anders aan te pakken?

 

Blijf op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen in de NPR inkoop markt.